Styret, nemnder og utvalg har etter representantskapsmøte 04.04.03 følgende sammensetning:

STYRET:

Berner Høie, formann
4180 KVITSØY

Arne Mong, nestformann
Hestnes
4370 EGERSUND

Albert Ferkingstad
4274 STOL

Kåre Husebø
Jåsundv. 77
4056 TANANGER

Rolf Midtbø
4380 HAUGE I DALANE

Hallgeir Sjøen
Skarsveien 23
4276 VEDAVÅGEN

Tor Odd Bratthammer
Åsavikv. 26
4250 KOPERVIK

VARAMENN:

1. Jonny Mong
Lindebakken
4370 EGERSUND

2. Åge Dahl
Moldbakkane 15
4276 VEDAVÅGEN

3. Tor Steinar Fiskå
Kvartsveien 30
4100 JØRPELAND

4. Jostein Brun
Rekkjev. 13
4276 VEDAVÅGEN

REPRESENTANTSKAPETS ORDFØRER:

Kurt Voll
Kviebakken 133 D
4033 Stavanger

REPRESENTANTSKAPETS VARAORDFØRER:

Frank Midtbø
4380 HAUGE I DALANE

STATENS OFF. KONTROLLØR:

Henrik Lunde
Marieroparken 5
4017 STAVANGER
KONTROLLNEMND:

Tore Kr. Knutsen, formann
Skolebakken 2
4100 JØRPELAND

Bjørn Inge Hansen, nestformann
Kittelhaugen 1
4250 KOPERVIK

Sigmund Larsen
Hyvingevei 4
4370 EGERSUND

PERSONLIGE VARAMENN:

Ola Odland
Vistnesv. 192
4070 RANDABERG

Tommy Høie
4180 KVITSØY

Jan Henning Hestnes
Myllarsveien 8
4370 EGERSUND