Rogaland Fiskesalgslag S/L

Rogaland Fiskesalgslag S/Lble stiftet 7. desember 1946 etter at ca. 80 % av fiskerne hadde gått inn for en organisert omsetning av fisk og skalldyr i Rogaland. Hjemmelsgrunnlaget for selskapet er Forskrift om førstehåndsomsetning av råfisk.

I starten var selskapet direkte engasjert i mottak og videreomsetning og senere ble dette utført gjennom heleide datterselskap. Denne aktiviteten ble helt avviklet i 1993.

I dag er Rogaland Fiskesalgslag S/L et rendyrket selskap for førstehåndsomsetning av fisk og skalldyr og har som målsetning på vegne av fiskerne å søke og oppnå gode stabile priser og trygge betalingsvilkår for fisk og skalldyr som ilandbringes i Rogaland.

Alle fiskere som er bosatt i Rogaland kan bli medlem av Laget og for å være stemmeberettiget må man ha levert for minimum 1 G i løpet av siste kalenderår.